Derneğimiz

Özellikle 1954 ve sonrasında Yugoslavya’dan gerçekleşen göçler neticesinde Kalkandelen’den Türkiye’ye göç eden hemşehrilerimizin ilk günlerde çektikleri uyum güçlüğü, yabancılık hissi kendi aralarında maddi-manevi yardımlaşmanın da gelişmesine sebep olmuştur. Bu noktada bir cemiyet ihtiyacının doğması üzerine Kalkandelen’lilerin ilk dernekleşme teşebbüsü 1955 senesinde olmuş, ancak durum maddi imkansızlıklar sebebiyle gerçekleşememiştir.

Bundan sonra 7 Mart 1971′de hemşehrilerimizden Adem Fidan, Adil Adilçe, Bahri Kurtuluş, Bekir Luş, İbrahim Adilçe, Kadri Pektok, Nadi Bilmenoğlu ve Selahattin Kazaz Yenikapı sahilinde bir lokantada bir araya gelmişler ve senelerdir özlemi çekilen bir Kalkandelenliler Yardımlaşma Derneği kurmaya kararlaştırmışlardı.

Önce Aksaray Nalıncılar Sokak No:11′de bir yer kiralanır. Bu arada derneğin ana gayelerini kapsayan 28 maddelik bir tüzük hazırlanır ve 7 kişilik kurucu yönetim kurulu seçilir.

İlk toplantısını 19 Mart 1971′de yapan kurucu Yönetim Kurulu hazırlanan tüzük ile beraber resmi makamlara müracaat etti ve gereken izinler alındıktan sonra dernek 20 Mart 1971 tarihinde “Kalkandelenliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği” adıyla kuruldu.

Tüzüğün ilanıyla beraber, Kalkandelen kentini temsil eden Baltepe dağının zirvesindeki Kale ve dağın eteklerinden geçen Köpük (Pena) deresi üzerinde bir köprü görüntüsünün bulunduğu kompozisyon derneğin amblemi olarak kabul edilmiştir.

Bir Yorum Yazın