Derneğe Üyelik

Derneğe Üye Olma Şartları;

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Medeni haklarını kullanmaya ehil olmak,
  • Amme hizmetlerinden mahrum bulunmamak,

Bu vasıf şartlara haiz olan talip, Dernek Yönetim Kurulu’na müracaat ederek dernek tüzüğünü okur, vecibesini ifa edeceğine dair olan giriş kartını doldurup imza ederek Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu talibin yukarıda yazılı evsafta bulunduğuna kanaat getirdiği taktirde, üye defterine kaydını yaparak üyeliğe kabul eder. Üyeliğe kabul edilip edilmediği hususu talibe bir ay zarfında bildirilir.

Bir Yorum Yazın